АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Нийтлэгдсэн огноо: 2017/02/02

                                                            БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД,
                                                              НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХАМТАРСАН
                                                                                ТУШААЛ, ЗАХИРАМЖ

 

2017 оны 01 сарын 10-ны өдөр                                     ДугаарА/04А/19                                                      Улаанбаатар хот
 

 

                                                                       Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг
                                                                                шинэчлэн тогтоох тухай
 
            Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Агаарын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1,15.3-т  заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ/ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

        1. Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг 1 дүгээр, уг бүсэд мөрдөх журмыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус шинэчлэн баталсугай.

         2. Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүс шинэчлэн тогтоосон талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд зарлан мэдээлэхийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Хэвлэл мэдээллийн алба /Т.Бүдээхүү/, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс /Э.Дагиймаа/, дүүргүүдийн Засаг дарга нарт тус тус даалгасугай.


          3. Энэхүү хамтарсан тушаал, захирамж гарсантай холбогдуулан “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох тухай” Байгаль орчин, ногоон хөгжил аялал жуулчлалын сайд /хуучин нэрээр/, Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хамтарсан А/434,А/989 дүгээр хамтарсан тушаал, захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

         БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ
         ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД                                            Д.ОЮУНХОРОЛ

    НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД     УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                     С.БАТБОЛД

 

 


Facebook Twitter YouTube