Шинэ

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.05-12.11/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.05-12.11/

2016/12/15      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.28-12.04/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.28-12.04/

2016/12/05      

image description

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 10 дугаар сар/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 10 дугаар сар/

2016/11/24      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.14-2016.11.20/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.14-2016.11.20/

2016/11/22      

image description

Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.07-2016.11.13/

Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.07-2016.11.13/

2016/11/15      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.31-2016.11.06/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.31-2016.11.06/

2016/11/08      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.24-2016.10.30/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.24-2016.10.30/

2016/11/08      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.17-2016.10.23/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.17-2016.10.23/

2016/10/25      Facebook Twitter YouTube