Шинэ

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.02-12.08/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.02-12.08/

2019/12/09      

image description

Улаанбаатар хотын 2019 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улиралын агаарын чанарын төлөв байдал

Улаанбаатар хотын 2019 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал

2019/12/06      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.25-12.01/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.25-12.01/

2019/12/02      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.18-11.24/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.18-11.24/

2019/11/28      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.11-11.17/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.11-11.17/

2019/11/18      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.04-11.10/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.04-11.10/

2019/11/11      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.28-11.03/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.28-11.03/

2019/11/04      

image description

Улаанбаатар хотын 2019 оны 10 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал

Улаанбаатар хотын 2019 оны 10 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал

2019/11/04      


Facebook Twitter YouTube