Онцлох

Их уншсан


Шинэ

image description

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын анхааралд

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын анхааралд

2014/10/23      

image description

Халаалтын зуухны галч, операторуудыг мэргэшүүлэх сургалт

Халаалтын зуухны галч, операторуудыг мэргэшүүлэх сургалт

2014/10/23      

image description

Халаалтын зуухны галч, операторуудыг мэргэшүүлэх сургалт

Халаалтын зуухнаас ялгарах бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын нийт халаатын зуух эзэмшигч, ашиглагч байгууллагын галч нарт зориулсан иж бүрэн сургалтыг зохион байгуулж байна

2014/10/23      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хийж буй ажлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө

Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хийж буй ажлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө

2014/10/20      

image description

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх нэгдсэн бүртгэл тооллогын явц

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх нэгдсэн бүртгэл тооллогын явц

2014/10/09      

image description

Олон нийтэд чиглэсэн мэдээлэл, сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөө

Олон нийтэд чиглэсэн мэдээлэл, сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөө

2014/10/01      

image description

Цэвэр агаарын сангийн ажилтнуудын сургалтын хэрэгцээний үнэлгээ ба үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Цэвэр агаарын сангийн ажилтнуудын сургалтын хэрэгцээний үнэлгээ ба үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2012-7-17 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ЕСБХБ

2014/10/01      

image description

Монгол улсын Цэвэр агаар сангийн Хүний нөөцийн бодлого

Монгол улсын Цэвэр агаар сангийн Хүний нөөцийн бодлого 2012 оны 2-р сар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ЕСБХБ

2014/10/01      Facebook Twitter YouTube