Шинэ

image description

Цэвэр хөгжлийн механизмын тухай

Цэвэр хөгжлийн механизмын тухай Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах зохистой арга хэмжээ буюу Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцийн хүрээнд хийгдэж буй гэрээ хэлэлцээрт тогтсон нэршлээр НАМА (NAMAs –Nationally Appropriate Mitigation Actions) гэж юу вэ?

2014/09/16      Facebook Twitter YouTube