Шинэ

image description

Сайжруулсан зуухны туршилт-1

Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн вэб сайт дээр тавигдсан сонирхолтой туршилтын бичлэгээс хүргэж байна. Бүрэн шаталттай, сайжруулсан зуух нь агаарын бохирдлыг бууруулж чадах уу? Энэ асуултын хариултыг эрэлхийлсэн сонирхолтой туршилтыг хийлээ. Туршилтын үр дүнг доорхи линкээс үзнэ үү

2014/10/01      

image description

Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд оршин суугаа гэр хорооллын айл өрхийн цахилгаан эрчим хүчний үнийн урамшуулалын хөнгөлөлтөнд хамрагдахад ямар шалгуур үзүүлэлт, материалыг бүрдүүлэх вэ?

ЦАХИЛГААНЫ ҮНИЙН УРАМШУУЛАЛД ХАМРАГДАХ АЙЛ ӨРХ НЬ: • Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд хамрагдсан байх, • Суурилагдсан чадал 7,5 кВт-аас дээш бол 380В-ийн техникийн нөхцөл авсан байх, • Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраар урамшуулал олгох нөхцөл шалгуурыг ханган биелүүлсэн талаар дүгнэлт гаргуулсан байх, • Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээтэй, хэрэглэгчийн кодтой байх.

2014/09/30      

image description

Цэвэр хөгжлийн механизмын тухай

Цэвэр хөгжлийн механизмын тухай Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах зохистой арга хэмжээ буюу Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцийн хүрээнд хийгдэж буй гэрээ хэлэлцээрт тогтсон нэршлээр НАМА (NAMAs –Nationally Appropriate Mitigation Actions) гэж юу вэ?

2014/09/16      

image description

Сайжруулсан зуухны зөв галлагаа

Сайжруулсан зуухны зөв галлагаа

2014/09/16      

image description

Удаан задардаг органик бодисуудын талаарх мэдээлэл

Удаан задардаг органик бодисуудын талаарх мэдээлэл

2014/09/16      Facebook Twitter YouTube