Шинэ

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2014.12.01-2014.12.07/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2014.12.01-2014.12.07/

2015/01/05      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 11 дүгээр сарын тойм мэдээ

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 11 дүгээр сарын тойм мэдээ

2015/01/05      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2014.11.24-2014.11.30/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 2014.11.24-өөс 2014.12.01-ийг хүртэлх 7 хоногийн мэдээг хавсралтаас үзнэ үү.

2015/01/05      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2014.11.17-2014.11.23/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2014.11.17-2014.11.23/

2014/11/28      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2014.11.10-2014.11.16/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2014.11.10-2014.11.16/

2014/11/18      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2014.11.03-2014.11.09/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2014.11.03-2014.11.09/

2014/11/11      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2014.10.27-2014.11.02/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2014.10.27-2014.11.02/

2014/11/11      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын тойм мэдээ

Хүйтний улирлын буюу 2011-2014 оны 10-12, 1-4 дүгээр сарын Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдал

2014/11/11      


Facebook Twitter YouTube