Шинэ

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.25-2016.01.31/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.25-2016.01.31/

2016/02/01      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.18-2016.01.24/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.18-2016.01.24/

2016/01/25      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.11-2016.01.17/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.11-2016.01.17/

2016/01/18      

image description

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-12-р сард

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-12-р сард

2016/01/12      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.04-2016.01.10/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.04-2016.01.10/

2016/01/12      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.28-2016.01.03/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.28-2016.01.03/

2016/01/12      

image description

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-11-р сард/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-11-р сард/

2015/12/04      

image description

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10 дугаар сар/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10 дугаар сар/

2015/12/04      


Facebook Twitter YouTube