Шинэ

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01-р тогтоол

"Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай

2017/01/10      

image description

АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Ерөнхий Сайдын 2014 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 151 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны ажиллах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д заасныг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

2015/08/03      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай монгол улсын засгийн газрын тогтоол 2013

Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай монгол улсын засгийн газрын тогтоол 2013

2014/10/17      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос гаргасан 6-р тогтоол

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос гаргасан тогтоол

2014/10/01      

image description

Гаалийн албан татвар болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөх жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн жагсаалт шинэчлэн батлах тухай Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай 2014 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь

2014/09/16      

image description

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.6 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь

2014/09/16      


Facebook Twitter YouTube