Баянгол дүүргийн сайжруулсан түлш борлуулж буй цэгүүд ба үнэ

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/10/22

Баянгол дүүргийн сайжруулсан түлш борлуулж буй цэгүүд ба үнэ

     

Гэрээт борлуулагч

         

Д/Д

Хороо

Цэгийн дугаар№

Овог 

Нэр

Байршил, гэрийн хаяг

Нэг удаагийн татан авалт тн 

Утас

Эзэмшил

Үнэ / тонн

1

9-р

1-р цэг

Б

Цэрэнсугар

Горькийн 3-64

20

88821025 55153502

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮

Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

2-р цэг

Ширнэм

Бат

Горькийн 27-1169

40

94009260

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮

Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

3-р цэг

Өөрийн борлуулалтын цэг

Аги Марко ХХК 

4-р хорооллын эцэст 

40

94022544

Контейнэр тавих

МАК - (хагас коксон) - 90000₮

Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

2

10-р

4-р цэг

Д

Баярмаа

 

40

95850298

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮

Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

5-р цэг

Бямбажав

Баасандорж

Зүүн нарангийн 10-88

40

91710898

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮

Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

6-р цэг

Цэрэнжигмэд

Сансарсайхан

Зүүн нарангийн 9-50

20

99157171

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮

Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

7-р цэг

Дашзэвэг

Гэлэгпунцаг

Зүүн нарангийн 10-65а

20

91154693

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮

Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

8-р цэг

Далантай 

Монзоон

Зүүн нарангийн 10-46а 

10

98193314

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

9-р цэг

Өөрийн борлуулалтын цэг

Аги Марко ХХК 

 

40

99157171

Контейнэр тавих

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

3

11-р

10-р цэг

 

Янжмаа

Сэлэнгэ дэлгүүр

20

95897966

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

11-р цэг

Пүрэвсүрэн

Рэгзэдмаа

Жасан дэлгүүр

20

91037447 89623444

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

12-р цэг

Өөрийн борлуулалтын цэг

Аги Марко ХХК 

 

40

94022544

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

4

16-р

13-р цэг

Лувсанчүлтэм

Ганхүү

Туул 2-8

 

99932766

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

14-р цэг

Санжаажав 

Сандагдорж

орхоны 10-5

 

98822482

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

15-р цэг

Монхор

Банзрагч

Туул 14-258

20

88651807

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

16-р цэг

Эрдэнэ

Зориг

Туул 18-356

 

99226894

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

5

21-р

17-р цэг

Я

Дашням

Горькийн 25-1077а

 

88255535

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

18-р цэг

Дашренчин

Мөнхбат

Горькийн 18-486

40

94022544

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

19-р цэг

Н

Мөнхзул

Горькийн 22-877

40

88159158

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

20-р цэг

Өөрийн борлуулалтын цэг

Аги Марко ХХК 

 

40

94022544

Контейнэр тавих

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

21-р цэг

Өөрийн борлуулалтын цэг

Аги Марко ХХК 

 

40

94022544

Контейнэр тавих

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

6

22-р

22-р цэг

Цог

Бямбаа

Зүүннарангийн 18-115

20

98656764

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

23-р цэг

Ч

Ширмэнбаатар

Зүүннарангийн 13-36

20

91489000

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

24-р цэг

Ц

Отгонбаатар

Зүүннарангийн 18-88

20

96673641

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

25-р цэг

Өөрийн борлуулалтын цэг

Аги Марко ХХК 

 

40

94022544

Контейнэр тавих

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

7

23-р

26-р цэг

Готов

Баатар

ЗАА 25-6

40

88804686

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

27-р цэг

Даваачулуун

Наваан

ЗАА8-253

20

91686806

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

28-р цэг

Бавуу 

Энхцэцэг

ЗН 10-250

20

88016217

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

29-р цэг

Даваасүрэн

Сарангоо

ЗАА 25-3-43

20

89908858

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

30-р цэг

Готов 

Баатар

ЗАА 25-6-109

20

88804686

Өөрийн эзэмшлийн байр

МАК - (хагас коксон) - 90000₮           Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

31-р цэг

Өөрийн борлуулалтын цэг

Аги Марко ХХК 

 

40

94022544

Контейнэр тавих

МАК - (хагас коксон) - 90000₮ Max Man - (үртсэн түлш) - 200000₮

 


Facebook Twitter YouTube