Шинэ

image description

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-11-р сард/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-11-р сард/

2015/12/04      

image description

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10 дугаар сар/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10 дугаар сар/

2015/12/04      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.05-2015.10.11/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.05-2015.10.11/

2015/10/13      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.09.28-2015.10.04/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.09.28-2015.10.04/

2015/10/08      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.21-9.27/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.21-9.27/

2015/10/01      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.14-9.20/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.14-9.20/

2015/10/01      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.7-9.13/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.7-9.13/

2015/09/17      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.31-2015.9.6/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.31-2015.9.6/

2015/09/17      


Facebook Twitter YouTube