Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-12-р сард

Нийтлэгдсэн огноо: 2016/01/12

                                                Хүйтний улирал буюу 2012-2015 оны 1-4, 10-12 дугаар сарын

                                                            Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдал

                                                                            /2015 оны 10-12 дугаар сар/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг гэр хороолол, автозам, орон сууцны хороолол, үйлдвэрийн дүүрэг орчимд агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), том ширхэглэгт тоосонцор (PM10), нарийн ширхэглэгт тоосонцор (РМ2.5), нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), озон (О3) болон цаг уурын үзүүлэлтүүдийг автомат болон автомат бус багажаар хэмжин тодорхойлж байна.

 2015-2016 оны хүйтний улирлын эхний саруудад буюу 2015 оны 10-12 дугаар сард агаар дахь агаар бохирдуулах бодисын сарын дундаж агууламжийг 2014 оны мөн үетэй харьцуулахад том ширхэглэгт тоосонцор 73 мкг-аар буюу 34%-иар, нарийн ширхэглэгт тоосонцор 14 мкг-аар буюу 15%-иар, азотын давхар исэл 2 мкг-аар буюу 6%-иар тус тус бага, хүхэрлэг хийн агууламж 14 мкг-аар буюу 54%-иар их байна. Дэлгэрэнгүйг хавсралтаас үзнэ үү.

 

 


Facebook Twitter YouTube