Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.05 -11.11/

Нийтлэгдсэн огноо: 2018/11/13

                                                                Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ

                                                                        /2018 оны 11 дүгээр сарын 5-аас 11-ний өдөр/

Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ны агууламжийг тодорхойллоо.

                                

                                 

                               

                             

Өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд агаарын чанар “Бага бохирдолтой” байсан байна. Хамгийн их бохирдолтой PM10 тоосонцрын агууламжийг 2017 оны мөн үетэй харьцуулахад 63%-иар их, 24 цагийн дундаж хамгийн их агууламж Агаарын чанарын стандартаас 3  дахин их байлаа. Дэлэгрэнгүйг хавсралтаас үзнэ үү.                               

Facebook Twitter YouTube