Агаарын бохирдлыг бууруулах
үндэсний хороо

Уул уурхайн яам