НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

  1. Сайжруулсан зуухны шинэчлэл хийх, хяналт тавих
  2. Нийлүүлсэн зуунуудыг бүртгэлжүүлэх, хянах
  3. Сайжруулсан зуухыг зөв ашиглахыг иргэдэд таниулах
  4. Сайжруулсан түлшийг борлуулах, түгээх 
  5. Агаарын чанарын бүсчлэлийг тогтоож, хянах
  6. Хэсэгчилсэн дулаан хангамжийг шийдэх 
  7. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлыг эрчимжүүлэх
  8. Утаа их гаргаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт тавьж, арга хэмжээ авах 
  9. Хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтыг шийдвэрлэх 
  10. Мод тарих, ногоон байгууламж бий болгох мөн ногоон байгууламжийг хашаа, албан газрынхаа ойролцоо нэмэгдүүлэх