ЗАСГИЙН ГАЗАР, АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРОО

 

  1. Агаарын бохирдлын эсрэг байнгын үйл ажиллагааг зохицолдуулах
  2. Агаарын чанарын хяналтын ухаалаг системийг нэвтрүүлэх 
  3. Сайжруулсан түлшний үйлдвэрлэлийг дэмжинэ
  4. Шатдаг хийн үйлдвэрлэл ашиглалт, нарны эрчим хүчийг нэвтрүүлэхийг дэмжинэ
  5. Дагуул хотуудыг байгуулах 
  6. Гэр хорооллыг орон сууцжуулах
  7. Аймгийн төвүүдийг орон сууцжуулах