Мэдээ, мэдээлэл

ТҮҮХИЙ НҮҮРС ХЭРЭГЛЭХИЙГ ХОРИГЛОСОН ШИЙДВЭР АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

Нийтлэгдсэн огноо: 2021/02/16

 Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо нь Монгол Улсын Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажилладаг. Энэ хүрээнд Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах, сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрлэлийг дэмжих, түүхий нүүрсийг нэвтрүүлэхгүй байх, хяналт шалгалтыг сайжруулах, Нийслэлийн төвийн зургаан бүсэд сайжруулсан түлшийг айл өрхөөр түгээх, түгээлтийг жигд хангаж ажиллаж, өрх бүрт 2-6 тн түлшний карт нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаад байна.

     Түүхий нүүрсийг хэрэглэхийг хориглох Засгийн газрын тогтоолыг хөрсөн дээр нь амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Facebook Twitter YouTube