Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019 оны 12-р сарын 30-аас 2020 оны 1-р сарын 05-ны өдөр/

Нийтлэгдсэн огноо: 2020/01/06

 

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ

/2019 оны 12-р сарын 30-аас 2020 оны 1-р сарын 05-ны өдөр/

 

Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ны агууламжийг тодорхойллоо.

Өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд агаарын чанар ихэнх өдрүүдэд “Бага бохирдолтой” байсан ба агаар дахь PM2.5 тоосонцор Толгойт, 1-р хороолол, Зурагт орчим “Бохирдолтой” түвшинд хүрч, бусад цэгээс их агууламжтай байсан байна. Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.

Facebook Twitter YouTube