Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.07-10.13/

Нийтлэгдсэн огноо: 2019/10/14

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ

/2019 оны 10-р сарын 07-13-ны өдөр/

Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ны агууламжийг тодорхойллоо. 

Өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээр Улаанбаатар хотын агаарын чанар ихэнхдээ “Бага бохирдолтой” түвшинд байсан байна.  Ургах наран хороолол орчим Налайхын зам засварын бүтээн байгуулалтын ажилтай холбоотойгоор агаар дахь тоосонцрын агууламж зарим өдрүүдэд “Маш их бохирдолтой” түвшинд хүрсэн тохиолдол ажиглагдсан. Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.

Facebook Twitter YouTube