Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.22-07.28/

Нийтлэгдсэн огноо: 2019/07/30

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ

/2019 оны 7-р сарын 22-28-ны өдөр/

Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ны агууламжийг тодорхойллоо.

 Өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээр Улаанбаатар хотын агаарын чанар ихэнх үед “Цэвэр” болон “Хэвийн” түвшинд хүрсэн ба энэ нь ихэнх өдрүүдэд хур тунадас орсонтой холбоотой байна. Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.

Facebook Twitter YouTube