Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.20-05.26/

Нийтлэгдсэн огноо: 2019/05/28

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ

/2019 оны 5-р сарын 20-26-ны өдөр/

Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ны агууламжийг тодорхойллоо.

Өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээр Улаанбаатар хотын төв автозам дагуу буюу Баруун 4 зам, 13-р хороолол орчим азотын давхар исэл, гэр хорооллын орчим PM10 тоосонцор “Бага бохирдолтой” түвшинд байна. PM10 тоосонцрын агууламж бусад агаар бохирдуулах бодисуудаас их илэрсэн бөгөөд 24 цагийн дундаж хамгийн их агууламж Нисэх орчим Агаарын чанарын стандартаас 2.4 дахин их байна. Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.

Facebook Twitter YouTube