Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.19-11.25/

Нийтлэгдсэн огноо: 2018/11/27

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ

/2018 оны 11 дүгээр сарын 19-25-ны өдөр/

Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ны агууламжийг тодорхойллоо.

 Өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд агаарын чанар хур тунадас бага, хуурайшилт ихтэйгээс “Бага бохирдолтой болон Бохирдолтой” түвшинд байлаа. Хамгийн их бохирдолтой PM10 тоосонцрын агууламжийг 2017 оны мөн үетэй харьцуулахад 69%-иар их, 24 цагийн дундаж хамгийн их агууламж Агаарын чанарын стандартаас 5.5  дахин их, PM2.5 тоосонцрын агууламжийг 2017 оны мөн үетэй харьцуулахад 7 %-иар их, 24 цагийн дундаж хамгийн их агууламж Агаарын чанарын стандартаас 7.5  дахин их байлаа. Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.


Facebook Twitter YouTube