Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.15-10.21/

Нийтлэгдсэн огноо: 2018/10/23

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ

/2018 оны 10-р сарын 15-21-ний өдөр/

Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ны агууламжийг тодорхойллоо.

Өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд агаарын чанар “Бага бохирдолтой” байсан байна. Хамгийн их бохирдолтой PM10 тоосонцрын агууламжийг 2017 оны мөн үетэй харьцуулахад 14%-аар их, 24 цагийн дундаж хамгийн их агууламж Агаарын чанарын стандартаас 2.9  дахин их байлаа. Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.

Facebook Twitter YouTube