Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.24-09.30/

Нийтлэгдсэн огноо: 2018/10/01

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ

/2018 оны 9-р сарын 24-30-ны өдөр/

Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ны агууламжийг тодорхойллоо.

 Өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээр Улаанбаатар хотод 7 хоногийн эхний 3 хоногт цаг агаар хүйтэрч галлагаа нэмэгдсэн ба салхины эрчим их байсантай холбоотойгоор агаарт тоосонцрын агууламж ихэсч агаарын чанар “Бага зэргийн бохирдол”-той түвшинд хүрсэн байна. Хамгийн их бохирдолтой PM10 тоосонцрын агууламжийг 2017 оны мөн үетэй харьцуулахад 3 хувиар бага, 24 цагийн дундаж хамгийн их агууламж Агаарын чанарын стандартаас 2.4 дахин их байлаа. Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.

 

Facebook Twitter YouTube