Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.27-09.02/

Нийтлэгдсэн огноо: 2018/09/03

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ

/2018 оны 8.27-09.02-ны өдрийг хүртэлх/

Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ны агууламжийг тодорхойллоо.

 Өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээр Улаанбаатар хотод агаарын чанар автозам дагуух цэгээс бусад цэгүүдэд цэвэр болон хэвийн түвшинд байлаа. Тээврийн хэрэгслээс голчлон ялгардаг азотын давхар исэл (NO2)-ийн 7 хоногийн дундаж агууламжийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 15%-иар их байсан бол 24 цагийн дундаж хамгийн их агууламж Агаарын чанарын стандартаас 1.9 дахин их байлаа. Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.

Facebook Twitter YouTube