Тендерийн зар-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Нийтлэгдсэн огноо: 2018/08/28

ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ) нь “Агаарын чанарыг сайжруулах 1-2 дугаар бүсэд орших 7 цэцэрлэгийн халаалтыг цахилгаан халаалтын системд шилжүүлэх” ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах гэж байна. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг БОАЖЯ-ны цахим хуудас /www.mne.mn,www.agaar.mn/-наас авна уу.

Өргөдөл хүлээн авах эцсийн хугацаа:

2018 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 13:00 цаг

Хаяг:

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Улаанбаатар 15160, Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний
гудамж 5/2, Засгийн газрын II байр,


Facebook Twitter YouTube