Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018 оны 3-р сарын 26-аас 4-р сарын 2-ны өдрийг хүртэлх 7 хоногт/

Нийтлэгдсэн огноо: 2018/04/05

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ

/2018 оны 3-р сарын 26-аас 4-р сарын 2-ны өдрийг хүртэлх 7 хоногт/

 

Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ны агууламжийг тодорхойллоо.

Дэлгэрэнгүй

Facebook Twitter YouTube