Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.01.22-2018.01.28/

Нийтлэгдсэн огноо: 2018/01/29

                                                                                                    Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ

                                                                                            /2018 оны 01-р сарын 22-оос  28-ны өдрийг хүртэлх 7 хоногт/

Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ны агууламжийг тодорхойллоо.

                                                                

                                                                 

                                                               

                                                                

Өнгөрсөн 7 хоногт  Улаанбаатар хотын агаарын чанар гэр хороолол орчим “Дунд” болон “Маш их” бохирдолтой бусад бүсүүдэд “Бага” зэргийн бохирдолтой байна. Агаар дахь хүхэрлэг хий SO2, PM2.5 болон PM10 тоосонцрын агууламжийг 2017 оны мөн үетэй харьцуулахад 5-48%-иар бага байна. Агаар бохирдуулах бодисуудын 24 цагийн дундаж агууламжийн хамгийн их нь Агаарын чанарын стандартаас 3.3-6.8 дахин их байна.   элгэрэнгүй мэдээг хавсралтаас үзнэ үү. 

Facebook Twitter YouTube