Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.13-2017.11.19/

Нийтлэгдсэн огноо: 2017/11/23

                                            Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ

                                     /2017 оны 11-р сарын 13-аас 19-ний өдрийг хүртэлх 7 хоногт/

Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ны агууламжийг тодорхойллоо. 

Өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд гэр хороолол орчим агаар “Дунд” зэргийн болон “Их” бохирдолтой түвшинд хүрсэн бол автозам, орон сууцны хороолол орчим агаар “Бага” зэргийн бохирдолтой  байна. Агаар дахь гол бохирдуулах бодис нь PM2.5, PM10 тоосонцор,  азотын давхар исэл (NO2) байна. Дэлгэрэнгүй мэдээг хавсралтаас үзнэ үү.  

Facebook Twitter YouTube