Нийслэлийн статистик тоо

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/09/17

Нийслэлийн статистик тоо

Гэр хороолол

Гэр хорооллын өрхийн тоо

Гэр хорооллын хүн амын тоо

Он

УБ

Төвийн 6 дүүрэг

УБ

Төвийн 6 дүүрэг

2004 он

120208

112215

535545

501056

2005 он

126502

118214

564776

529125

2006 он

135236

126346

600058

562644

2007 он

142370

133086

627003

589183

2008 он

154644

144521

664391

625181

2009 он

167196

156453

687588

647523

2010 он

177019

165488

717446

675556

2011 он

184229

172588

763425

693589

2012 он

189535

177606

750001

706541

2013 он

197094

184817

767991

723955

Орон сууцны хороолол

Орон сууцны хорооллын өрхийн тоо

Орон сууцны хорооллын хүн амын тоо

Он

УБ

Төвийн 6 дүүрэг

УБ

Төвийн 6 дүүрэг

2004 он

85290

80454

379986

360454

2005 он

89225

83901

387634

367719

2006 он

91678

86146

387134

367693

2007 он

92373

86806

398171

378006

2008 он

97114

91287

403081

383557

2009 он

105986

100134

419131

399491

2010 он

117397

111708

444339

424219

2011 он

122566

116600

470185

449745

2012 он

127596

121540

476990

456426

2013 он

136285

130216

499033

478092

2006-2010 онд нийслэлийн гэр хорооллын өрхийн тоо жилд 10.0 гаруй өрхөөр нэмэгдэж байсан бол бүүлийн жилүүдэд 5.0-7.0 мянга болж буух хандлага ажиглагдаж байна. Орон сууцны хорооллын өрхийн тоо 2004-2008 онд 1.0-5.0 өрхөөр нэмэгдэж байсан бол сүүлийн жилүүдэд жилд 5.0-10.0 мянга орчим өрхөөр нэмэгдэж өсөх хандлага ажиглагдаж байна.

2013 оны статистик тоо

 

Дүүрэг

Гэр хороолол

өрхийн тоо

Гэр хороолол

хүн ам

Орон сууц

өрхийн тоо

Орон сууц

хүн ам

Багануур

4710

16331

3277

11605

Багахангай

480

1727

585

2079

Баянгол

11951

47890

40455

152273

Баянзүрх

49934

191279

30236

113044

Налайх

7087

25978

2207

7257

Сонгинохайрхан

52241

208978

19506

68334

Сүхбаатар

19326

74108

16713

59185

Хан-Уул

19924

74315

15425

56782

Чингэлтэй

31441

127385

7881

28474

Улаанбаатар

197094

767991

136285

499033

Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүргүүдийн хувьд гэр хорооллын өрх орон сууцны хорооллын өрхийн тооноос 2.6-3.9 дахин их байна. Баянгол дүүргийн хувьд ганцаараа орон сууцны хорооллын тоо гэр хорооллын өрхийн тооноос их байна.

 

 


Facebook Twitter YouTube