Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.28-12.04/

Нийтлэгдсэн огноо: 2016/12/05

                                                           Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ

                                                    /2016 оны 11-р сарын 28-аас 12-р сарын 4-ний өдрийг хүртэлх 7 хоногт /

Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ы агууламжийг тодорхойллоо. 

                                     

                                      

                                    

                                     

Өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээр Улаанбаатар хотын гэр хорооллын орчимд агаар “Маш их” бохирдолтой түвшинд, бусад хэсэгт агаар “Дунд” болон “Бага”  зэргийн бохидолтой түвшинд байлаа. Агаар дахь гол бохирдуулах бодис нь PM10, PM2.5, SO2, NO2 байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаас үзнэ үү. 

 

Facebook Twitter YouTube