Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.18-2016.07.24/

Нийтлэгдсэн огноо: 2016/07/25

                                                       Улаанбаатар хотын өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын төлөв

                                                                       /2016 оны 7-р сарын 18-аас 24-ний өдөр /

Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ы агууламжийг тодорхойллоо.

                                 

                                   

                                

                                  

Өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээр Улаанбаатар хотын төв автозамтай ойролцоо газруудад агаарт азотын давхар исэлийн бохирдол “Бага” зэргийн бохирдолтой түвшинд байсан ба долоо хоногийн сүүлээр  тоосонцорын бохирдол “Дунд” зэргийн бохирдолтой түвшинд  байна. Дэлэгрэнгүй мэдээллийг хавсралтаас үзнэ үү. 

Facebook Twitter YouTube