Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.5.2-5.8/

Нийтлэгдсэн огноо: 2016/05/11

                                                           Улаанбаатар хотын өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын төлөв

                                                                               /2016 оны 5-р сарын 2-оос 8-ны өдөр /

Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ы агууламжийг тодорхойллоо.

                                           

                                             

                                            

                                           

Өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээр Улаанбаатар хотын гэр хороолол, төв автозамтай ойролцоо газруудад агаар “Бага” зэргийн бохирдолтой байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллйиг хавсралтаас үзнэ үү. 


Facebook Twitter YouTube