Дэлхийн банкны судалгааны хураангуй тайлан

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/09/16

Улаанбаатарын агаарын чанарын дүн шинжилгээ. Эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулахын  тулд агаарын чанарыг сайжруулах нь.

Facebook Twitter YouTube