Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2014.11.24-2014.11.30/

Нийтлэгдсэн огноо: 2015/01/05

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 2014.11.24-өөс 2014.11.30-ийг хүртэлх 7 хоногийн мэдээг хавсралтаас үзнэ үү.

Facebook Twitter YouTube