Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/10/06

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлыг хавсралтаас үзнэ үү. 

(2014 оны 9-р сарын 29-өөс 10-р сарын 5-ны өдөр)

 

Facebook Twitter YouTube