Мэдээ, мэдээлэл

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМ ЭГИЙН ГОЛЫН ЭХ ОРЧИМ БАЙРЛАХ ХОГИЙН ЦЭГИЙГ НҮҮЛГЭЛЭЭ.

Нийтлэгдсэн огноо: 2022/08/30

 

Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган суманд оршин хур хогийн цэгийг нүүлгэх, шинэ хогийг цэг байгуулах, халиа үерийн далан барих ажлыг ОББҮХ-ны захиалгаар Шадар хэвтүүл ХХК гүйцэтгэж байна.

Хуучин хогийн цэгийн 95 хувийг зөөж дарж булсан бол нийт 2350 м шороог барихаас 2000 м-ийн даланг дууссан. Шинээр гаргах хогийн цэгийн 100м*100м газрыг 4 м гүн ухах ёстойгоос 90%-ийн гүйцэтгэлтэй ажиллажээ.

Мөн гүйцэтгэгч байгууллагын үйл ажиллагаанд Эрдэнэбулган сумын ЗДГТ, БОТХБТасгаас тогтмол хяналт тавьж байна.

Цаашид шинээр гаргах хогийн цэгийн шороог зөөх, цэвэрлэгээ, тэгшилгээ хийх, 100м газар далан барих шаардлагатай юм.

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА


Facebook Twitter YouTube