Агаарын бохирдлыг бууруулах
үндэсний хороо

Өвөрхангай

.