АГААР, ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нийтлэгдсэн огноо: 2017/05/02

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2017 оны 04-р сарын 27-ны өдрийн А/107 дугаар тушаалын хавсралт 

Facebook Twitter YouTube